Yksityistiet

Tieisännöinti

Tarjoamme tieisännöintityönä alla mainitut palvelut, pakettien sisältöä on mahdollista räätälöidä tiekunnan tarpeiden mukaan.

Hallintopaketti

Kirjanpito, tilinpäätös
Vuosikokouksen valmistelu (talousarvio, maksuunpanoluettelo, kokouskutsu, asialista)
Vuosikokouksen pitäminen (puheenjohtajana, sihteerinä tai asiantuntijana toimiminen)
Kunnossapitoavustushakemus
Tiemaksujen laskutus ja pankkiasioiden hoitaminen
Tieosakasluettelon ja yhteystietojen ylläpito
Viranomaisilmoitukset
Tietosuoja ja rekisteriseloste
Tieyksikkölaskelman ylläpito
Hoitokunnan tai toimitsijamiehen avustaminen

Kokonaispaketti

Hallintopalveluiden lisäksi tien kunnon seuranta, kunnossapitotöiden kilpailutus ja valvonta.

Tieyksiköinti

Uusi yksityistielaki velvoittaa jakamaan tieyksiköt sen mukaan, millaista hyötyä tie osakkaalle tuottaa.

Eli tien kunnossapitokustannusten jakamista osakkaiden ja muiden tietä käyttävien kesken arvioimalla kunkin todellinen tien käyttö ja jakamalla tieyksiköt oikein suhteessa muihin tienkäyttäjiin.

Tien perusparannuksen kustannuksia jaettaessa käytetään yleensä kunnossapitoyksiköintiä, mutta myös erillisen rakentamisyksiköinnin laatiminen on mahdollista.

Jos yksiköintiä ei ole päivitetty viiteen vuoteen, tieosakkaalla on mahdollisuus vaatia yksiköinnin uudistamista.

Tieyksiköinti perustuu Maanmittauslaitoksen vuonna 2019 julkaisemaan yksiköintisuositukseen.

Kysy tarjous tieyksiköintilaskelmasta.

Perusparannukset

Tarjoamme seuraavat palvelut yksityisteiden ja siltojen perusparannushankkeisiin:

  • Kuntokartoitus
  • Suunnittelu ja teräsputkisiltasuunnittelu (Ø yli 2 m)
  • Kokousten valmistelu, kokoukset
  • Avustushakemusten laadinta
  • Urakoitsijoiden ja materiaalien kilpailutus
  • Valvonta
  • Maksatushakemukset ja hankkeen tilinpäätös