topbar

Palvelut

Suunnittelu

  • Vesihuolto
  • Maarakentaminen
  • Jätevesien käsittely

Konsultointi

  • Maa- ja vesirakennustöiden valvonta
  • Vesi- ja viemärihankkeiden valvonta
  • Maa- ja talonrakennuksen työnjohtotehtävät
  • Fuktisol

Tieisännöinti

  • Hallinto, kirjanpito ja laskutus
  • Perusparannussuunnitelmat
  • Valvonta